Varemærkeregistrering:3 grunde til at tage kontakt til en advokat

Med en varemærkeregistrering står din virksomhed stærkere end aldrig før; men registreringen er både omfattende og tidskrævende. Derfor er det en god ide at tage kontakt til en advokat, der kan varetage hele processen for dig. 

Når man ansøger om registrering af et varemærke, gælder det universelle princip; at man søger om eneretten til et kendetegn, med særpræg indenfor én eller flere brancheområder.

Dette fordrer naturligvis, at der ikke er andre udbydere, inden for det ansøgte geografiske område, som besidder en identisk eller meget nærtliggende eneret, der vil kunne blive forvekslet med den ansøgte rettighed. 

Afhængig af, hvilken registreringsmyndighed man søger hos, vil denne eventuelle dobbeltidentitet eller forvekslingsrisiko, blive påtalt enten i den indledende sagsbehandling af myndigheden selv, eller ved indsigelse fra tredjemand, der påstår at have en konfliktende rettighed. Denne potentielle konflikt har derfor ansøgerens interesse at afklare, fordi den kan føre til et muligt afslag hos myndigheden. Man kan da spørge sig selv, hvorfor man ikke blot ansøger på egen hånd og ”ser hvad der sker”, sådan at en undersøgelse af potentielle konfliktende mærker kan undgås. 

3 hovedårsager til, hvorfor det er fordelagtigt at tage kontakt til en advokat:

#1: Indledningsvist er der naturligvis den økonomiske risiko. 

Registreringsmyndighederne tager et vis gebyr – afhængig af område og antallet af ansøgte vareklasser – som fortabes såfremt varemærkeansøgningen bliver afvist, på grund af konfliktende tredjemandsrettigheder. Dette skyldes, at man ikke betaler for at opnå en varemærkeregistrering, men for at få behandlet sin ansøgning. Det samme gælder i for den repræsenterende advokat eller agent.

Dertil kommer den økonomiske risiko, der er forbundet med at drive virksomhed med et varemærke, som ikke har gennemgået en forundersøgelse, men har opnået registrering. Selv efter opnået varemærkeregistrering, uden at møde indsigelser, kan der opstå udfordringer med andre rettighedshavere. Hvis indehavere af konfliktende mærker først opdager dit varemærke, efter endt registrering, kan de anmode om at få det slettet. Dertil kan de efter omstændighederne kræve et rimeligt vederlag og erstatning, hvis du har brugt varemærket på markedet.

Dette er naturligvis en situation, man ønsker at undgå. Risikoen for at møde indsigelser og økonomiske krav efter endt registrering er derfor mindre, hvis man får foretaget en forundersøgelse. Dette kan føre til en situation hvor man – selv om man er i god tro – kan søsætte en masse markedsføring og produkter under et mærke, for senere at blive bedt om at tage det af markedet, grundet et konfliktende mærke. Det har ingen virksomhedsejer interesse i. 

#2: Dertil kommer den forlængede sagsbehandlingstid

Den forlængede sagsbehandlingstid ses især ved ansøgninger, der modtager indsigelser fra rettighedshavende tredjemænd.

Selvom mange af disse løses i internt forlig, og selvom selve behandlingsprocessen af indsigelserne hos registreringsmyndigheden er betydeligt simplere og kortere end ved en almindelig retssag ved domstolene for eksempel, ja så er det stadig en proces der forlænger sagsbehandlingen af varemærket betydeligt. 

#3: Sammenlignelige varemærker

Sidst men ikke mindst, er der en årsag som alle ansøgere bør tage med i deres overvejelser. Har et mærke i branchen, i det hele taget en stærk egenværdi, hvis det ligger tæt op ad et andet mærke i samme eller meget nærtliggende branche?

Det har det vel næppe. En advokat, vil her kunne vejlede og rådgive dig i, hvorvidt du bør gå videre med din varemærkeregistrering i form af en forundersøgelse. 

 

Kategorier

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *